آموزش زبان کره ای3

دروغگوروزهای هفتهزبان

شنبه=تویُوایل

도 요 일

 

یکشنبه=ایریُوایل

일 요 일

 

 دوشنبه=وُریُوایل

월 요 일

 

سه شنبه=هوا یُوایل

화 요 일

 

چهارشنبه=سویُوایل

수 요 일

 

پنج شنبه=مُوکْ یُوایل

목 요 일

 

جمعه=کُمْ یُوایل

금 요 일

 ساکتخوشمزه

/ 0 نظر / 12 بازدید